Recenzie užívateľa Adam

Recenzia audioknihy Vztahy bez stížností

30.11.2020 Overený nákup

Tele-marketingové zklamání pro míň náročné

Bowen je bývalý prodejce pojištění, jenž se transformoval v klasického vysolárkovaného amerického tele-evangelistu s náušnicí v uchu a jeho text nese stopy obojího. Celková myšlenka je spíš lapidární a v podstatě lze shrnout dvěma třemi větami, ovšem Bowden - coby pastor a marketér - ji opentluje nekonečnou salvou opakujících se příměrů a natahovaných historek, jejichž častým středobodem je poněkud chvástavá pointa: "Mohl jsem tehdy reagovat jako vy, ale neučinil jsem to, jelikož jsem vědoucný a vyrovnaný, buďte tak dobří jako já."

Víc v podstatě po kapsách nemá: kniha není nijak empirická, neobsahuje žádná objevná data, argumenty, statistiky, schémata, spíš je to jednoduché moralistní kázání pro ateistické publikum, což je dost málo, uvážíme-li, že už napsal v podstatě 4 knihy se stejnou pointou, aplikovanou různými směry. Navíc používá kruhovou argumentaci: navzájem se v podstatě vylučující teze podpírají celkové sdělení, použije se vše, co je vhod. Autor vyznívá z vlastního textu poněkud materialisticky a poklesle, jako člověk fascinovaný vlastní sebe-optimalizací a úspěchem, kdy i domnělá vyrovnanost či skromnost jsou vlastně jen projekcí narcisismu a dojetí sebou samým, taková lekce morálky z nočního teleshoppingu s vyběleným chrupem. Osobně jsem knížku opustil v půlce, kdy se začalo jevit, že už nemá co nabídnout.

Recenzia audioknihy Jiný T.G.M.

21.11.2020 Overený nákup

Vyčerpávající a dostačující bilance fenoménu TGM pro každého

Na Kosatíkových biografiích a historických antologiích mám rád, že dovede psát docela čtivě a srozumitelně, současně bez senzacechtivosti, a přitom je dostatečně intelektuálně a autorsky navýši, že dokáže v okamžiku potřeby polemizovat a oponovat. Stejně tak i Kosatíkův TGM neopomene nic zásadního v jeho životě, v kritických momentech vypíchne to podstatné, nepůsobí lokajsky a adorantsky, ani nevytváří žádné fantaskní konspirační konstrukce. Zároveň ale kniha nepřichází s žádným neotřelým faktem či novými pohledy. V tomto smyslu nejde o "Jiného T.G.M.", ale spíše naopak o čtivý, poctivý a rozsahem dostatečný kompilát pro každého.

Recenzia audioknihy Rudá volavka

06.11.2020 Overený nákup

Skanzen studené války

Po zhlédnutí filmu jsem se chtěl přesvědčit, co svým rozsahem nabízí předloha a nakolik je střízlivější, než poněkud comicsové filmové podání.

Začněme pozitivy: základní schéma je nějakou dobu zábavné, román je dostatečně košatý a rozsáhlý, je napsaný svižným jazykem a obsahuje několik zajímavých reálií. Hlas Petra Kubese je velice příjemný, artikulovaný a skvěle zřetelný i v mírném zrychlení, jež je bohužel časem trošku potřeba. V druhé půli kniha poněkud ztrácí tempo i tenzi, hlavní hrdinka, s níž se posluchač do té doby identifikoval, ustupuje do pozadí různým byrokratickým a agenturním hrám, které chce autor vykreslit. Závěr je nezáživně otevřený dalším sekvelům a většina linií se neuzavře. Celkově jde o spíše průměrný špionážní thriller, který namísto poctivé techno-thrillerové zápletky v duchu Forsytha nebo Le Carrého, nad kterou budete do konce trnout na špičkách, buduje půdu po nekonečný seriál pokračování, a to zejména skrze poněkud šestákovou, harlekýnovskou vztahovou romanci ("netušila jsem, že Američané mohou být takoví!") zasazenou do atraktivního špionážního prostředí, pomáhá si spoustou berliček, jež už jste někde dříve viděli (například ecovské recepty na konci každé kapitoly, které mají zřejmě nahrazovat plnohodnotnou erotiku či akci), a především nekonečnou paletou schématických žánrových klišé a kýče: mladá Ruska je samozřejmě jak jinak než bývalá baletka a dcera profesora matematiky, jež si od dětství pobrukuje Čajkovského, všichni činovníci ruských tajných služeb jsou sadistické nekompetentní nestvůry s bradavicí a pleší, jejich manželky tlusté matrony, oproti tomu příslušníci CIA do jednoho sympatičtí čtveráčtí světáci, legendy a borci se srdcem humanisty, demokratická senátorka z Kalifornie je přirozeně amorální hedonistická dekadentka, jako na běžícím páse se tu popravuje, posílá do Lubjanky, kde vězně mučí sadista ve střevy zakrvavené krasnoarmějské rubašce. Chybí už jen čínský kuchař ovládající kung-fu. Odpuzovaly mě také soustavné sexistické a sprominutím prasečkářské pasáže, jež konstantně líčí, co elastického má hlavní hrdinka na sobě, kterak se jí dmou ňadérka a v boji o život "zatíná zadeček", a jak se vždy přítomným starším pánům tají dech. Často jsem měl tendenci se ujistit, že se kniha datuje do současnosti a je sotva pár let stará, a nejde o přinejmenším polovinu osmdesátých let - jde opravdu o takový ten studenoválečný "reaganovský kapitalistický realismus" v duchu Clancyho nebo Forsytha, jenž ovšem přichází o čtyřicet let pozdě a ne zrovna v nejlepší formě. Takhle už dnes nefunguje snad nejen špionáž, ale ani literatura.

Špionážny & politický Vzťahový

Recenzia audioknihy Slepé skvrny

02.11.2020 Overený nákup

U nás vyčnívající leč nikterak převratný pohled na celospolečenské problémy

Prokopova "novinka" představuje žánr, který je velmi potřebný a v Čechách zoufale chybí: čtivé, krátké a populární formou formulované texty politologů a sociologů o zcela aktuálním dění, které rozhánějí obvyklou mlhu různých ideologických výkladů a senzačních (dez)interpretací. Přesto jsem od titulu čekal trošku víc: mnohé recenze slibovaly, že jde o natolik pečlivě a obecně formulovanou knihu, že je přístupná oboum stranám všemožných znepřátelených táborů, že ji můžete směle věnovat hřímajícímu protiimigrantskému tchánovi nebo zmatené tetičce. Tohle nadšení nesdílím, v knize se zřetelně zrcadlí Prokopovo politické přesvědčení a jakýsi pomyslný politický program, i jasně indikované nežádoucí "katastrofy" (jako vítězství D. Trumpa či Brexit). Byť toto přesvědčení víceméně sdílím, nejde jistě o knihu určenou pro každého a víceméně pouze dodává argumentační munici přesvědčeným. Zároveň se v knize několikrát témata či slogany opakují, což odpovídá tomu, že jde o kompilát kratších textů. Co bych naopak vyzdvihl je bohatá porce statistických "čísel" i nahlédnutí pod pokličku samotných sociologických průzkumů a vysvětlení jejich mechaniky.

Recenzia audioknihy Uspořádání světa

02.11.2020 Overený nákup

Bible geopolitiky

Kissingerova kniha má v oboru mezinárodního uspořádání takovou autoritu, že jsem po ní s chutí sáhnul. Velmi se mi líbilo přehledné členění knihy, které se od obecností přesouvá k individuálních regionů a jejich specigikům. Kissinger, ve shodě se svým slavným čínským angažmá, připomíná z textu taoistického či konfuciánského mudrce, který ve všem spatřuje logické vyústění staletého pořádku a neviditelné harmonie. Jeho chronologický výčet evropských mocenských posunů a událostí od Třicetileté války považuju za oči otvírající "povinnou četbu".

Recenzia audioknihy Proč spíme

02.11.2020 Overený nákup

V obou smyslech slova vyčerpávající populárně-naučný bestseller

Proč spíme jistě tvoří onu pomyslnou lepší část populárně naučné a self-help literatury: nejde o kompilát, recyklaci klišé ani new age dojmologii, ale produkt předního akademika v oboru. Walker píše s lehkostí a humorem, kniha je dobře strukturovaná a osobně mě obohatila jak o zdravé návyky, tak i o mechaniku, s jakou lidský spánek funguje. Osobně mi rozsah přišel místy zbytečně dlouhý, respektive mnoho témat a kapitol má opakující se strukturu: co myslíš, milý čtenáři, je spánek zásadní pro X a Y? Výsledky jsou jednoznačné: spánek je naprosti vitální pro X i Y! Po několika kapitolách se dostavuje dojem, že stačí název kapitoly a zbytek si snadno domyslíte. Přesto jde o natolik zásadní tématiku a autora s takovou autoritou v oboru, že jde tento rozsah pochopit.