Prehrávač podcastu [ajty] podcast

ajty #004: Predávanie znalostí v tíme
0:00 22:40

ajty #004: Predávanie znalostí v tíme

Prijali sme nového kolegu. Hurá. A teraz hor sa na zaúčanie.