Prehrávač podcastu Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Kristova očisťujúca moc
0:00 1:45

Kristova očisťujúca moc

„Lebo ak už krv kozlov a býkov… posväcuje k telesnej čistote:  o čo viac krv Krista… očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Žid 9:13,14