Prehrávač podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 22.10.2019
0:00 5:09

Zamyslenie na deň 22.10.2019

Jób 2,1-10

1 Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina. 2 Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? On odvetil: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. 3 Nato Hospodin povedal Satanovi: Všimol si si môjho sluhu Jóba? Lebo nieto na zemi jemu podobného bezúhonného, úprimného a bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny nivočil. 4 Satan však Hospodinovi odvetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všetko, čo má. 5 Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kostí a tela, či sa ti do očí nebude rúhať! 6 Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Ajhľa, máš ho v rukách, len život mu zachovaj! 7 Nato Satan odišiel spred Hospodina a Jóba ranil zhubným vredom od päty po temeno. 8 Vtedy si Jób vzal črep, aby sa ním poškrabal, sediac v popole. 9 Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! 10 Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami.

Čo miluješ viac: Pána Boha alebo Jeho dary? Satan počíta s tým, že milujeme pohodlie, kariéru, úspech, zdravie, blízke osoby, slávu, majetok… Ten Zlý nám niekedy na tieto Božie dary siahne a vezme nám ich. Počíta s tým, že sa na Boha nahneváme, že na Neho zanevrieme alebo Mu budeme zlorečiť alebo uveríme, že jednoducho nie je… U niektorých ľudí diablovi táto taktika vyšla. Hovoria veď, „načo mi je Boh, keď sa o mňa nestará, keď mi vzal to, čo som miloval a na čom som si zakladal?“ Jób stratil okrem života temer všetko. A od najbližšej duše počuje zúfalú radu: „Rúhaj sa Bohu a zomri!“ On však koná inak… Jób má Boha, ktorého si ctí, ktorého vyznáva, pred ktorým má bázeň, ktorého sa nechce vzdať a ktorého potrebuje, uznáva a miluje – je Ním Hospodin. Jób prišiel o mnohé Božie dary, ale nemôže prísť o Hospodina! Jeho miluje viac, ako veci časné. Bratia a sestry, Satan nám môže vziať veľa, ale nepripraví o milosť, spasenie a večný život nikoho z tých, ktorí milujú viac Boha, ako Jeho časné dary…
Modlitba: Bože, daj sa nám poznávať každodenne, aby sme potom v zlom čase mohli čerpať z poznania, že si dobrý, spravodlivý a milujúci, aj keď zážitky, či ľudia budú vravieť opak. Amen.
Pieseň: ES 455
Autor: Boris Mišina

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov. 1.Kráľov 18,30

Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Rímskym 14,19

Marek 3,31-35 :: Modlíme sa za: Žehňa (Šz)

Príspevok Zamyslenie na deň 22.10.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.