Prehrávač podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.9.2019
0:00 4:55

Zamyslenie na deň 21.9.2019

Matúš 17,1-13

1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. 7 Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych! 10 Učeníci sa Ho spýtali: Prečo teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? 11 Odpovedal: Eliáš síce príde a napraví všetko. 12 Ba hovorím vám: Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak bude trpieť od nich aj Syn človeka. 13 Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Formy vnímania. Predpokladá sa, že každý kresťan vlastní Bibliu – Božie Slovo, číta ho, rozjíma o ňom, učí sa mnohé state naspamäť, aby mohol aplikovať Božie Slovo v každej životnej situácii, či už svojej, alebo v živote iných ľudí. Kresťan by mal byť celým svojím konaním akoby v oblaku Božej prítomnosti, jeho život by mal byť naplnený Božím Slovom, ktoré zmierňuje pády, chráni v ostrých stretoch s týmto svetom, potešuje, dodáva odvahy, prináša pokoj a určuje naše reakcie na dianie okolo nás. Samozrejme, aby sme mali z Biblie takýto „benefit“, musíme vedieť čítať a mať dobrý zrak… – – Traja vyvolení apoštoli išli s Pánom Ježišom a boli účastníkmi mimoriadnych javov, ale až Boží hlas z oblaku ich prinútil vnímať výnimočnosť situácie a Božiu blízkosť, ako nám to opisuje evanjelista Matúš. – – Človek až 80 % všetkých vnemov z okolitého sveta prijíma zrakom. Ak máme dar takéhoto videnia sveta, malo by nám písané Božie Slovo, vykladané a kázané postačiť pre celý náš pozemský život s Kristom. Alebo čakáme, že k nám Pán Boh prehovorí „naživo“? Bol by to vysoký „adrenalín“! Bez Pána Ježiša a Jeho príhovoru by to iste dopadlo pre nás veľmi zle, lebo pred svätým Bohom nemáme my, hriešni ľudia, nijakú šancu… Iba s Ním máme možnosť a privilégium obstáť pred Božou tvárou.
Modlitba: Ďakujeme, Vševládny a Všemocný Bože! Ďakujeme, že Ty riadiš svet a rozhoduješ, lebo len Ty si dokonale dobrý! Ďakujeme, že môžeme vnímať Tvoje dielo v prírode, aj v zázrakoch všade vôkol nás! Amen.
Pieseň: ES 243
Autor: Soňa Šimková

Hospodin riekol Jákobovi: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem. 1.Mojžišova 46,3.4

Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! A urovnajte si chodníky nohám. Židom 12,12-13

Júda 1.2.20-25 :: Modlíme sa za: Uhrovec (Po)

Príspevok Zamyslenie na deň 21.9.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.