Prehrávač podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 20.9.2019
0:00 4:55

Zamyslenie na deň 20.9.2019

Matúš 16,21-28

21 Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. 22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať! 23 On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. 24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! 25 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 27 Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru hovorím vám, že sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia, že Syn človeka prichádza vo svojom kráľovstve.

Človek a Boh. Každý človek na tejto zemi má svoj vlastný svet – svoj spôsob myslenia. Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko malých vesmírov. A analogicky s tým veľkým a nekonečným vesmírom, ktorý skúmajú astronómovia, sa aj tu deje množstvo vecí, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. Každý človek má na veci a dianie okolo neho svoj názor, niekedy reálny, inokedy zabalený do snov a prianí a niekedy aj prácne vykonštruovaný, ktorý si chráni a pestuje. Je to ľudské. Napriek tomu, že učeníci Pána Ježiša žili vlastne na hrane ľudského a Božieho, lebo bol s nimi Boh, apoštol Peter si žil vo svojom svete a nechcel a nevedel si predstaviť, že by tento mocný Bohočlovek mal trpieť, ba kapitulovať pred nejakými poprednými mužmi Izraela! – – Koľkokrát si vo svojej ľudskej pýche myslíme, že naše myšlienky a názory sú aj Božie, a keď to tak nie je a veci sa udejú inak ako si želáme, sme sklamaní. Dobre sa nám žije v našich „vesmírikoch“, kde ide všetko podľa nás, kde si budujeme vlastné šťastie a radosti, vlastné hodnoty a zveľaďujeme vlastné majetky… – – Pán Ježiš však hovorí jasné – „Nie!“ Náš „vesmírček“ je síce pre nás dôležitý, ale sláva nášho Otca nebeského, z ktorého vôle a na ktorého slávu sme stvorení a ktorému sa budeme zodpovedať, je viac. Preto aj dnes je pre nás výhodnejšie otvoriť sa Pánu Ježišovi, dívať sa na Neho a ísť za Ním. Lebo táto cesta niekam vedie…
Modlitba: Odpusť, Bože, že Ti chceme diktovať! Odpusť, že si mnohokrát namýšľame, že môžeme ovplyvniť Teba skutkami Zákona! Nauč nás prijímať Ťa takého, aký si a poslúchať Ťa! Amen.
Pieseň: ES 316
Autor: Soňa Šimková

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela. Izaiáš 29,19

Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Matúš 9,11

Jakub 2,5-13 :: Modlíme sa za: Uhorské (No)

Príspevok Zamyslenie na deň 20.9.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.