Prehrávač podcastu Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Podľa čoho ma druhí poznajú?
0:00 24:36

Podľa čoho ma druhí poznajú?

Boli sme povolaní nasledovať Ježiša — byť Jeho učeníkmi. Máme odrážať Jeho život, Jeho charakter — ako to čítame o kresťanoch prvého storočia. Je to pravda o nás? Text: 2Kr 3:9–12