Prehrávač podcastu Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Počítaj svoje požehnania
0:00 1:40

Počítaj svoje požehnania

„… v deň pohromy… s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi.“ (Ž 27:5,6)