Prehrávač podcastu Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Boh miluje… Satan nenávidí a likviduje
0:00 23:14

Boh miluje… Satan nenávidí a likviduje

Boh je láska… Nenávisť je diabolská. V každom zápase možno rozlíšiť, kto je ukrytý v pozadí. Kiež nám Bo dá milosť k rozlišovaniu… Text: 1Kr 3,16–27