Prehrávač podcastu ECAV Dúbravka

10.3. 2019 Kázeň biskupa ZD J. Hroboňa pri príležitosti inštalácie zb.farára L. Bednára a posvätení oltára
0:00 0:00

10.3. 2019 Kázeň biskupa ZD J. Hroboňa pri príležitosti inštalácie zb.farára L. Bednára a posvätení oltára