Epizóda Symposion (Streda 14.11.2018 20:00) podcastu Symposion

Symposion (Streda 14.11.2018 20:00)

O epizóde Symposion (Streda 14.11.2018 20:00)

Mária Michalková: Chudoba /Sýty hladnému neverí, hovorí slovenské príslovie. A v tomto konštatovaní sa skrýva aj ďalšia odveká pravda, a síce, že chudobní a bohatí žijú síce v jednej spoločnosti, ale každý v inom svete a svet toho druhého si len ťažko vedia predstaviť. A po niekoľkých desaťročiach nádejí, že v Európe bude chudoba už len spomienkou, vidíme, že veru opak je pravdou, a spomienkou je zbližovanie životných úrovní. Na to, že roztváranie príjmových nožníc prináša veľmi vážne ohrozenia, upozorňujú múdri ľudia oddávna, a v súčasnosti už niektorým z týchto ohrození musíme čeliť. Okrem iných negatív chudoba značne znižuje šance detí na rozvoj ich schopností a teda aj ich uplatnenie sa v živote, čo znamená stratu nielen pre konkrétneho jednotlivca, ale pre celú spoločnosť: jednoducho povedané, mrháme talentami... O problémoch súvisacich s chudobou diskutujú PhDr Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV a PhDr Eva Farkašová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Najnovšie epizódy podcastu Symposion

Najpočúvanejšie z podcastu Symposion

Podobné epizódy