Epizóda Zamyslenie na deň 11.7.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 11.7.2019

O epizóde Zamyslenie na deň 11.7.2019

Jakub 5,1-6

1 A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zmoľavelo; 3 vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Nahromadili ste si bohatstvo – v posledné dni! 4 Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána mocností! 5 Hýrili ste na zemi a hodovali; vykŕmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky! 6 Súdili a vraždili ste spravodlivého – neprotiví sa vám!

Čím si zaodievam srdce?! „Šaty robia človeka,“ tak znie známe príslovie. Ľudské oko neraz hodnotí podľa toho, čo vidí. Výzor, pôvab, šarm mnoho zmôže, ale… Dodajme i to druhé príslovie: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští!“ – – Dnešné slová z Jakubovej epištoly veľmi priamočiaro smerujú proti neľútostným boháčom. Šatstvo bolo v staroveku jednou z foriem bohatstva a pridanou hodnotou bolo aj zlato, či striebro. Je prirodzené, že človek si potrpí na tom, ako vyzerá, aby reprezentoval svoju identitu, tradíciu, prácu, povolanie. Slová Jakuba nám dnes nechcú nabúrať etiketu, chcú však upozorniť na to, že i keď máš na sebe tie najdrahšie šaty, či ozdoby, to všetko je iba márnosť, ktorá nemá v Božích očiach nijakú hodnotu. Veď Boh nehľadí na výzor, ale na srdce (1Sam 16,7)! Preto nám znie otázka: V akom rúchu je naše srdce, aké bohatstvo ho zdobí? Všetko viditeľné je dočasné, ale my hľadíme hore, na to, čo je večné… Kristus prijal na Seba našu biedu, aby sa nám vďaka Jeho dokonalej spravodlivosti dostalo odpustenia vín a bohatstvo milosti. Ozdobou nášho srdca nemá byť ani zlato ani striebro, ale Jeho predrahá krv vyliata na dreve kríža (M. Luther), ktorá priniesla ľuďom spásu! Ľuďom kajúcim! Ľudom, ktorých prv miloval Boh! Ľuďom, medzi ktorých si povolaný aj ty!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa pozeráš na srdcia. Že sa nedáš oklamať potemkinovskými dedinami, čo Ti staviame, ale odkrývaš nám pravdu, že nie sme bohatí, ale potrebujeme Teba, aby si nás vyviedol z biedy hriechu. Amen.
Pieseň: ES 89
Autor: Soňa Pichnarčíková

On bude súdiť medzi národmi. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Izaiáš 2,4

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Lukáš 2,14

Matúš 18,15-20 :: Modlíme sa za: Rimavská Baňa (Ri)

Príspevok Zamyslenie na deň 11.7.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Najnovšie epizódy podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.8.2019

Zamyslenie na deň 19.8.2019

18.8.2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 18.8.2019

Zamyslenie na deň 18.8.2019

17.8.2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 17.8.2019

Zamyslenie na deň 17.8.2019

16.8.2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Najpočúvanejšie z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11.11.2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18.10.2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1.10.2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizódy

Podobné podcasty