Letopisy královské komory 21

Detektívna séria odohrávajúca sa v 16. storočí, kde kráľovský pisár Jiří Adam z Dobronína rozlúskne aj zdanlivo nevyriešiteľné záhady a je poverovaný vyšetrovaním zločinov.