Doktor Proktor 4

Jo Nesbo dokazuje, že jeho forte nie je len v krimi. Vytvoril krásnu, imaginatívnu sériu s doktorom Proktorom, v ktorej sa bude smiať každé dieťa aj dospelý.