Krotiteľ rizík 10

Séria predstavuje príbehy zo života podnikateľov, ktoré sa skutočne stali. Krotiteľ navštevuje firmy podnikajúce v rôznych odboroch a potýkajúce sa s problémami.