Vydavateľstvo A.L.I. - audioknihy na stiahnutie 58

Je hudobné vydavateľstvo, ktoré sa zaoberá prevažne vydávaním tvorby pre deti (rozprávky a pesničky), ľudovej a vážnej hudby. Za šestnásť rokov svojej existencie vydalo 102 audio nosičov s rozprávkami, na ktorých je spracovaných viac ako 200 rozprávkových diel, 7 audio nosičov s pesničkami pre deti, 23 audio nosičov s ľudovou hudbou a 12 audio nosičov s vážnou hudbou.

Vydavateľstvo A.L.I. sa okrem vydavateľskej činnosti venuje aj sprievodným aktivitám súvisiacim s touto činnosťou. Organizuje verejné prezentácie nahrávok, kultúrne programy pre deti v rámci Dňa detí, Mikulášskych večierkov, Bábkových divadelných festivalov, Bibliotéky a Stretnutí s rozprávkou. Spolupracuje s nadáciou „AS Detská nádej“, ktorá pomáha deťom postihnutým onkologickými ochoreniami, s regionálnymi rádiami, ktoré odvysielali viac ako 150 rozprávkových diel z tvorby vydavateľstva A.L.I..

Vydavateľstvo A.L.I. – „Rozprávka robí detstvo detstvom!“


Z histórie

1990 – vznik vydavateľstva
1991 – prvá nahrávka (Bratia Muchovci: A veru Terchová)
1992 – prvé vyrobené CD (Bratia Muchovci: A veru Terchová)
1993 – prvá nahrávka so súborom Šarišan (Do nás chlapci)
1994 – prvá nahrávka rozprávky (Braček Jelenček)
1995 – prvé vyrobené CD s rozprávkou (Vlk a kozliatka/ Vlk a Červená Čiapočka)
1996 – predaný 100 000-ci audio nosič
1997 – prvé odvysielanie nahrávky rozprávky v rozhlase
1998 – prvé CD s pesničkami pre deti
1999 – udelenie prvej Zlatej platne za predaj (Vlk a kozliatka/ Vlk a Červená Čiapočka)
1999 – udelenie prvej Platinovej platne za predaj (Narodil sa Kristus pán)
2000 – nahrané 100-té rozprávkové dielo
2003 – predaný 500 000-ci audio nosič s tvorbou pre deti
2004 – predaný 1 000 000-ty audio nosič
2005 – nahrané 200-té rozprávkové dielo