Oldřich Vlach 36

Český herec. Herectví se věnoval od mládí, ochotnicky hrál už během svých středoškolských studii na gymnáziu a na stavební průmyslovce. Po absolutoriu DAMU hrál od roku 1966 v Divadle Na zábradlí, odkud pak v roce 1991 přešel do Divadla na Vinohradech, kde ztvárnil a ztvárňuje mnoho výrazných rolí. Ve filmu a v televizi si zahrál celou řadu rolí, v převážné míře se jednalo o drobnější role vedlejší či epizodní. Mezi jeho nejznámější role patří např. role rostlináře /agronoma/ v Menzelově filmu Vesničko má středisková nebo role doktora ve filmu Cena medu. Dále účinkoval například v seriálu My holky z městečka. Z jeho současných rolí jmenujme faráře Svěceného z cyklu Ach, ty vraždy!, pana Procházku ze seriálu Cukrárna, též účinkoval v cyklu Ďáblova lest. Nejnověji pak bývalý komunista Franta Bareš ze seriálu Život je ples. Jedná se také o výrazného a úspěšného dabingového herce. [zdroj: wikipedia.org]