Emil Hácha 2

Bol prezident Česko-Slovenskej republiky (1938–1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Menej známa je jeho činnosť teoretická, literárna a prekladateľská (je okrem iného autorom jedného z prekladov knihy Traja muži v člne). [wikipedia.org]