Rudolf Slánský 1

Byl český komunistický politik, dlouholetý člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa a generální tajemník KSČ (1945–1951). Popraven byl v rámci politických procesů počátkem 50. let 20. století. [wikipedia.org]