Čakáš na nového Nesbøho? 20

Kým čakáš na audioknižné spracovanie najnovšieho Jo Nesba, skráť si čas s ďalšími skvelými severskými detektívkami, pri ktorých ťa bude mraziť!