Akty Enzo 4

Séria: Akty enzo

Nie je ich nutné čítať v danom poradí. Každá podáva samostatný a ucelený príbeh.

#1 Výjimeční lidé

#2 Kritik

#3 Černé světlo

#4 Zastavený obraz

#5 Odplata

#6 Litina