Denník dobrého detektíva 18

Séria kriminálnych príbehov od najpopulárnejšieho slovenského autora Dominika Dána, ktoré sú často inšpirované skutočnými udalosťami.

Nie je ich nutné čítať v danom poradí. Každá podáva samostatný a ucelený príbeh.