David Jan Žák 2

David Jan Žák vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1989 – 1995), obor český jazyk - literatura a výtvarná výchova. Docházel do pěti semestrového semináře Film – video, kde pod vedením filmového teoretika Borise Jachnina natočil dva hrané filmy.

Pracoval v Melioracích České Budějovice (1988), Jednotném zemědělském družstvu Lhenice (1989), Československém rozhlase (1993 - 1994), Rádiu Faktor (1995 – 1996), TV Nova (1996 – 1999), Českém rozhlase (2000 – 2001), v letech 2000 a 2002 se živil jako svobodný novinář. Od roku 2002 do roku 2006 byl učitelem na Středním odborném učilišti v Soběslavi, kde učil český jazyk, dějepis, výtvarnou výchovu a dějiny umění. Dnes učitelem Čj-Vv-On na Českoanglickém gymnáziu v Českých Budějovicích.Časopisecky publikoval v Iniciálách, Tvorbě, Tvaru, Labyrintu, Literárním měsíčníku, Souvislostech, Hostu, Welesu, RevíMítinku, Obratníku a v regionálním tisku.

Je členem umělecké skupiny Imbecilních realistů a stupidistů a byl jedním z hlavních protagonistů imbecilně realistického divadélka Karel, kde působil jako herec, zpěvák a dramatik. Své obrazy prezentoval na samostatných i kolektivních domácích a zahraničních výstavách.Vydal dosud pět sbírek poezie, jednu prózu. Jeho básně byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, ruštiny a polštiny.

(zdroj: databazeknih.cz)