Pavla Horáková 3

Vystudovala překladatelství a tlumočnictví a serbistiku na FF UK v Praze. Od roku 1997 překládá beletrii z angličtiny a srbštiny (mj. díla Kurta Vonneguta, Saula Bellowa či Iaina Bankse). Autorsky debutovala v roce 2010 detektivním románem pro mladé čtenáře Tajemství Hrobaříků.

V roce 2011 následovalo pokračování s názvem Hrobaříci v podzámčí a o rok později trilogii uzavřel román Hrobaříci a Hrobaři. Editorsky se podílela na sbírce současného veršovaného folkloru Kecy v kleci (2010). Připravovala pravidelné pořady pro Český rozhlas 3 – Vltava a anglické vysílání Českého rozhlasu 7, kde působila jako kmenová redaktorka v letech 2001–2007. S Jiřím Kamenem sestavila dvacetidílný rozhlasový cyklus Polní pošta, na jehož bázi pak vyšly dvě publikace Přišel befel od císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018).

Se Zuzanou Dostálovou a Alenou Scheinostovou napsala prózu Johana (2018) a její první samostatný román Teorie podivnosti ze stejného roku získal cenu Magnesia Litera 2019 za prózu.