Igor Bázlik

Je hudobný skladateľ, koncertný klavirista a dirigent .V roku 1958 zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici . Po maturite odišiel na Konzervatórium do Bratislavy. Po jeho úspešnom absolvovaní v roku 1962 nastúpil na VŠMU v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1966. Ako absolvent sa stal hudobným redaktorom Česko-slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr tam pôsobil ako hudobný režisér. Od roku 1979 pôsobí v slobodnom povolaní ako hudobný skladateľ, dirigent, hráč na klávesových nástrojoch a súčasne ako pedagóg hudobno-dramatického odboru Konzervatória v Bratislave. Igor Bázlik je autorom okolo 1500 skladieb. Jeho dielom sú 2 opery, 4 muzikály, okolo 600 tanečných piesní, množstvo scénickej hudby k činohrám, rozhlasovým a televíznym hrám, ako aj hudby k filmom. Skomponoval viaceré zborové skladby, upravoval ľudové piesne a známy je aj svojimi skladbami pre deti. [wikipedia.org]

Nenašli sme žiadne audioknihy. Skús si zmeniť jazykový filter.