Lewis Carroll 5

Charles Lutwidge Dodgson známy pod pseudonymem Lewis Carroll, bol anglický spisovateľ, matematik, logik, učenec a tiež výborný portrétový fotograf. Aj keď si po celý život nebol úplne istý v kontakte s dospelými ľuďmi, neplatilo to vo vzťahu k deťom. Lewis Carroll objavil neznámu zem – kráľovstvo dětí, kde platily zákony detskej fantázie a hra bola „vážnym“ obsahom života. Naučil se nezkazenému slovosledu detskej reči a samozrejme aj detských myšlienkových zvratov. Pochopil, že deti nie sú nelogické, ale že majú svoju detskú logiku.