Henrik Ibsen 11

Napriek tomu, že Ibsen prežil značnú časť svojho života v exile, je považovaný za najväčšieho nórskeho autora všetkých čias. Taktiež sa zaraďuje medzi najvýznamnejších a najhranejších dramatikov sveta. Pričom je považovaný za zakladateľa realistickej drámy. Počas jeho života boli jeho hry posudzované ako poburujúce. Ibsen v nich kritizoval meštiansku spoločnosť a jej hodnoty. Vtedajšie viktoriánske hodnoty rodinného života a slušnosť mali značný vplyv v Európe a akákoľvek ich zmena alebo spochybnenie bola chápaná ako niečo nemorálne a hanebné. Ibsenove diela poukazovali na skutočnosti, ktoré boli skryté za pozlátkou a nechcené vidieť spoločnosťou. [wiki.org]