Jiří Křižan 1

Z jeho přibližně dvacítky scénářů pro český film jsou nejznámější Kaňon samé zlato, Stíny horkého léta, Postavení mimo hru, Signum Laudis, Pasáček z doliny, Prodloužený čas, Outsider, Cesta na Jihozápad, Tichá bolest, Je třeba zabít Sekala a O rodičích a dětech. V roce 1981 byl za scénář filmu Signum Laudis navržen na Státní cenu Klementa Gottwalda, kterou ovšem odmítl převzít.

V lednu 1989 zakládá petiční výbor za propuštění Václava Havla. Ve stejném roce je spoluautorem petice Několik vět, spoluzakládá Občanské fórum a po prvním zvolení Václava Havla prezidentem se stává jeho poradcem. V druhé polovině 90. let se vrací k tvorbě. A hned za první realizovaný scénář Je třeba zabít Sekala obdrží v roce 1998 Českého lva. O rok později získává obdobné ocenění za stejný scénář v Polsku. Pro televizní obrazovky vytvoří dva seriály – Na lavici obžalovaných justice a Záchranáři. Posledním zfilmovaným dílem je slovenský snímek Pokoj v duši (2009). Až do své předčasné smrti pečuje o rodinný majetek v Brankách na Valašsku.