Alexander McCall Smith 1

Alexander McCall Smith je zimbabwsko-britského spisovatel.