Jan Hus 4

Bol významný stredoveký český teológ, kazateľ a náboženský reformátor. Navštevoval latinskú školu v Prachaticiach. Približne od roku 1390 študoval v Prahe na Karlovej univerzite. Od roku 1398 študoval teológiu, roku 1400 bol vysvätený za kňaza.V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom (snemom) v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám, trval na svojich postojoch, a preto bol 6. júla 1415 Jan Hus za živa upálený na hranici.Jan Hus je považovaný za predchodcu protestanstva. Po jeho smrti vypukla v Čechách husitská revolúcia.[zdroj:wikipedia.org]