Denis Thériault 1

Denis Thériault vystudoval psychologii a v současnosti se věnuje psaní románů a scénářů.