Adriana Poláková Šinka 4

Adriana Poláková Šinka je slovenský spisovateľka.