David Gruber 16

Vystudoval ve své době prestižní obor systémové inženýrství (absolvoval v roce 1979) na ekonomické fakultě. V době jeho studia měl být absolvent tohoto oboru koordinátorem práce meziborových týmů s širokým multidisciplinárním profilem. Pouze z ideologických důvodů se tato studijní specializace nesměla nazývat "management", i když náplň tomu prakticky odpovídala. Už v diplomové práci se zaměřil na psychologické téma systému lidských potřeb.

Později si doplnil vzdělání o čtyřsemestrální postgraduální studium pedagogicko-psychologického zaměření na filozofické fakultě UP Olomouc (absolvoval v roce 1986). V závěrečné práci obdobné diplomové založil nový vědní obor "techniky duševní práce", se všemi atributy (neoddělitelnými vlastnostmi) vědy - předmětem, metodikou, nástroji, klasifikačním systémem. Tuto novou vědní disciplínu pak sólově uváděl do života - přednášel, školil, publikoval ve stovkách článků, rozhlasových a televizních vystoupení. A zejména bádál, prováděl a ověřoval vlastní výzkum, vymýšlel světově nové poznatky.

Po roce 1989, při srovnávání se zahraniční špičkou, se ukázalo, že tuto špičku v jistém smyslu vývojově předběhl o celou generaci. Tam, kde zahraničí mělo prostý shluk tzv. "managerial soft skills" a "transferable skills", tam měl David Gruber ucelený systém s klasifikačním kritériem. Jeho kurzy rozvoje osobnosti, efektivního čtení a studia, koncentrace, paměti, kreativity, komunikačních dovedností, rozvoje emoční inteligence aj. byly a jsou díky jeho světově novým objevům tzv. psychovzorců(r) podle řady nezávislých svědectví mnohem efektivnější než zahraniční či domácí kurzy na stejné téma, avšak bez psychovzorců.