Tennessee Williams

Tennessee Williams, vlastným menom Thomas Lanier Williams,  bol významný americký dramatik, predstaviteľ psychologickej drámy.Vzdelanie získal na strednej škole v St. Louis, potom študoval žurnalistiku.

Nakoniec sa presťahoval do Los Angeles, kde začal používať meno Tennessee Williams.

V roku 1947 získal Pulitzerovu cenu.