Stanislav Gálik 1

Stanislav Gálik je lektorem kurzu Persuase – teorie a praxe přesvědčování na FF MU. Na téže fakultě vystudoval obor psychologie.

Absolvoval také roční studijní pobyt v Americe s konkrétní vizí – získat dostatek znalostí a zkušeností z oboru persuase. Tématu persuase se věnoval jako školitel, v současnosti je předsedou dozorčí rady ve společnosti Proud and Partners Investments a.s.. Stanislav Gálik říká, že jeho úkolem je „dělat věci funkční“ a každý den se řídí zásadou, že každý jsme svého štěstí strůjce. [databazeknih.cz]