Michal Burda 1

Pan Ing. Michal Burda pracoval ve vědecké práci kybernetiky a obecné teorie  systémů a externě vyučoval na vysoké škole. Svět vnímal jako materialista a ateista, věřil pouze tomu, co mohl zvážit a změřit, nic jiného pro něj neexistovalo. Slovo Bůh samozřejmě považoval za nesmysl, protože kdyby existoval, nemohl by připustit, aby existovaly různé do nebe volající křivdy a hrůzy. Celý život věřil jenom tomu, že neexistuje nic mezi nebem a zemí a nemohl to ani pochopit. Měl názor, že hmota je prvotní a že vznik života a všeho ve Vesmíru existuje jako souhra náhod. Nikdy se nezabýval duchovnem a spirituální zážitky považoval za podvod.
Ve věku 56 let se oženil s ženou, kterou dvě hodiny po seznámení požádal o ruku, a rozhodl se, že bude žít šťastně a radostně. Jenže pan doktor mu tehdy řekl (protože měl těžkou nemoc jater), že tady bude jen dva měsíce. Dokonce se doktor jeho manželky (krátce po svatbě) zeptal, jestli ví, koho si vzala za manžela, protože pan Burda je na smrt nemocný a poslední jaterní  zkoušky ukázaly, že stěží bude žít déle jak dva měsíce. Paní Liduška  Burdová o žádné vážné nemoci nic nevěděla, věděla jenom, že pan Burda bere nějaké léky, ale nevěděla, že by ji mohl manžel do dvou měsíců po svatbě zemřít.
Pan Burda změnit pohled na svět, a  začal se hledat, položil si otázku, jestli je prvotní myšlenka nebo hmota? "Kdo nebo co je příčinou Stvoření všeho? Byl dříve automobil a pak ho někdo vymyslel? Vznikly nějaké součástky a pak je teprve někdo nakreslil?  Každá věc, která byla vytvořena, ať je to dům, katedrála, most nebo automobil, musí mít svého konstruktéra, projektanta, což musí platit i pro Vesmír. I ten musí mít svého Stvořitele".Vím - nepochybuji - věřím, že existuje nejvyšší kosmická inteligence, Bůh, jako jediná prasíla Stvoření", uvedl ing. Burda.Usoudil, že nic není náhoda a že jeho život není souhrn náhodných událostí, ale výsledek jeho myšlenek a činů, a že za život si zodpovídá  sám.
Začal uplatňovat principy vesmíru v sobě i ve svém denním životě. Se slzami v očích ing Burda "ve svých 90 letech prohlásil, "Za dva měsíce jsem měl zemřít, a místo toho žiji o více než 30 let déle,  žiji v radostném a šťastném životě, přičemž v 56 letech jsem lezl po čtyřech, páteř mě bolela, nohy mě bolely a nemohl jsem chodit". Vím, že moje tělo ovládá duch a moje tělo je jen obalem. TV na ČT1 ukazovala, jak ing.Burda jezdí na kole ( i v zimě), běhá do 3.patra (kde bydlí), nohy ho nebolí, bolesti necítí... a dává radu: "Každé ráno, když se probudím, vím, že jsem se vlastně narodil a že to je můj první den. Nemám žádnou minulost a nic mě nemůže trápit, a protože je to můj poslední den, tak mě nemůže nic v tomto dni rozčílit, a tak žiji v radosti a lásce ke všemu a ke všem".
Lékař, který Ing. Burdovi  předpověděl život jen na 2 měsíce, již dávno nežije, ale kolem pana Burdy naopak běhá spousty žen a přátel, kterým dává rady, jak se dožít vysokého stáří, založil "Spolek laskavých lidí".  Jeho knihy mají u lidí veliký ohlas, neboť "jim otevřel oči a změnil  život...