Ľuboš Jurík 9

Ľuboš Jurík je slovenský spisovateľ, novinár, politológ a šéfredaktor časopisu Euroreport Plus.

Venuje sa najmä písaniu próz (romány, novely, poviedky), ako aj esejí a rozhovorov. Je tiež autorom divadelnej hry a viacerých televíznych scenárov. [wikipedia.org]