Tom Michell 1

Narodil se na venkově v jižní Anglii, kde získal silný vztah k flóře a fauně. Poté, co žil v Argentině, se vrátil domů a usadil se v Cornwallu a začal vypomáhat v rodinném podnikání. Obdělává rovněž malý pozemek a zpívá v místním kostelním sboru.

Coby amatérský umělec ve volném čase maluje a kreslí motivy z divoké přírody v okolí svého bydliště. Působí rovněž jako nadšený propagátor trvale udržitelného životního stylu. Je ženatý, má čtyři děti a tři vnoučata.