Ilja Hurník 5

Ilja Hurník bol český hudobný skladateľ, klavirista, hudobný pedagóg, dramatik a spisovateľ.