Gabriel Chevallier

Francouzský spisovatel, klasik francouzského humoru. V humorně-kritických románech vystupoval zejména jako znalec psychiky a mentality francouzských středních vrstev, provinciálních a maloměstkých mravů, honorace, kléru, vojenské a civilní byrokracie. Navštěvoval několik středních škol, nějaký čas pobyl též v církevním semináři. V šestnácti letech začal studovat malířství, po vypuknutí 1. světové války byl odveden. Po roce utrpěl na frontě zranění a vrátil se do zázemí. Vystřídal nejrůznější zaměstnání a od roku 1925 se začal věnovat psaní. Brzy si získal čtenářskou oblibu, především svou schopností nahlédnout do mentality francouzských středních vrstev a smyslem pro jemný humor. [spisovatele.cz]