Václav Vladivoj Tomek 1

Byl český historik, archivář, politik a pedagog druhé poloviny 19. století. Proslul zejména dosud nepřekonaným dvanáctisvazkovým dílem Dějepis města Prahy a pětisvazkovými Základy starého místopisu pražského. Tomek byl velmi výkonný a produktivní badatel, především pozitivistický historik a archivář. Patřil mezi konzervativní část české historické obce národních obrozenců. Ve svém Dějepise města Prahy a dalších svých dílech vylíčil dějiny de facto celé země, na rozdíl od Palackého prosazoval pozitivismus, ideovou prostotu a důraz na faktografii. [databazeknih.cz]