Theodor Storm 1

Byl německý spisovatel a básník. Po studiích na gymnázium v Lübecku studoval práva nejprve Kielu potom v Berlíně. Literatuře se začal věnovat až ve svých 25 letech. [wikipedia.org]