Prosper Mérimée 3

Byl francouzský prozaik a dramatik. Vzhledem k dobovým literárním proudům se dílo Prospera Merimée vyznačuje značnou svébytností, přestože využívá romantické náměty a tematiku („couleur locale“), nebo určitými rysy připomíná analyticko – psychologický racionalismus (Stendhalova poetika). Studium archeologie, dějin i současného života vyústily v odborné a cestopisné práce např. poznámky z cest, pojednání o středověké architektuře, výtvarné kritiky, práce z římských, španělských a ruských dějin, edice děl starší francouzské literatury. [spisovatele.cz]