Marie Voříšková

Dramatička, autorka milostné a pohádkové četby, často užívající exotických prostředí a dobrodružných syžetů. Provdaná Šindelářová, psala pod dívčím jménem, první knihy podepisovala jako Máňa V. Nedokončila reálné gymnázium, do 1931 a znovu pak po roce 1945 pracovala jako úřednice. 1931 se stala redaktorkou časopisů pro ženy, za okupace žila jako volná autorka. [databazeknih.cz]