Klaus Mann 1

Byl německý prozaik, publicista a novinář. Pracoval jako divadelní kritik, herec a žurnalista v Berlíně. V roce 1933 emigroval do Amsterodamu, kde vydával emigrandský časopis Die Sammlung. Pracoval i jako kabaretiér např. v Curychu, Paříži, Praze aj. V roce 1936 odjel do USA, kde se jako americký voják a válečný zpravodaj účastnil války na italském bojišti. Mannovo nejslavnější dílo je roman Mefisto, který je protifašisticky zaměřen a byl i zfilmován. Vypráví o závratné kariéře herce H. Höfgena v letech 1926 – 36. Tento provinční, i když talentovaný herec dosáhl svého úspěchu díky různým machinacím, přetvářce a nezřízené ctižádosti. Tomu všemu obětuje své přátele i osobní přesvědčení. Výstižně je popsána atmosféra doby a charaktery účastníků děje, kteří mají svůj předobraz v konkrétních osobnostech. V roce 1949 volil Klaus Mann dobrovolnou smrt. [spisovatele.cz]