Edgar Allan Poe 24

Byl americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista.Byl autorem zpravidla fantastických a mystických příběhů a zakladatelem detektivního žánru. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypráví. Další díla lze považovat za ranou science-fiction, z jeho pera pochází i několik humoristických příběhů.