Vincente Blasco Ibanez 1

Byl španělský romanopisec, věnující se i veřejné a politické činnosti. Za 1. světové války se Vicente Blasco Ibáňez angažoval pro Spojence a už v roce 1916 vydal válečný román, který se ihned stal světovým bestsellerem a spolu s dalšími úspěšnými romány mu přinesl nejen světovou slávu, ale i obrovský finanční obnos. To mu umožnilo přepychový život na francouzské Riviéře. V rozsáhlé tvorbě Vincenta Blasco Ibáňeze představují nejvýznamnější skupinu díla, která tematicky čerpají z jeho rodného kraje, v nichž se zabývá i sociální politikou středních a nižších vrstev (Arroz y tartana, Flor de mayo, Cuentos valencianos,…). Později se Blascův zájem o sociální problematiku vytrácí a za cenu divácké úspěšnosti podléhá povrchní líbivosti a stále většímu snižování umělecké úrovně (Sónnica la courtesana, La maja desnuda, Sangre y aren,…). [spisovatele.cz]