Bruno Ferrero 3

Bruno Ferrero, salesiánský kněz, je ředitelem turínského nakladatelství ELLEDICI. Sestavil mnoho souborů příběhů učených k zamyšlení a obsahujících moudré poučení. Vystudoval filozofii, teologii a psychologii a několik let byl učitelem na střední škole. Rozhodl se zaměřit na výchovu a vzdělávání mládeže. V roce 1974 založil časopis pro chlapce "Mondo Erre", od roku 1988 působí ve vydavatelství Elledici. V letech 1990 - 1995 byl i redaktorem časopisu "Dimensioni Nuove". V roce 1996 sa stal ředitelem Elledici. Na kontě má několik knih s rodinnou tématikou, s tématikou výchovy dětí a adolescentů, ale i poutavé knihy určené nejmladším čtenářům. Většinu svého času věnuje právě dětem a jejich rodičům, pro které a je přesvědčený, že je třeba začít od rodiny. [cbdb.cz]