Daniel Defoe 10

Bol anglický spisovateľ a novinár. Napísal až 500 kníh, známa je Robinson Crusoe. Daniel Defoe sa narodil ako Daniel Foe. Bol to anglický spisovateľ a novinár, predstaviteľ novoklasicizmu. Narodil sa v Londýne niekedy okolo roku 1660 (najčastejšie sa udávajú roky 1659 alebo 1661), ale presný údaj ostane navždy neznámy. Pochádzal z meštianskej rodiny. Jeho otec bol mäsiar. Matka mu zomrela keď mal trinásť rokov. Na svoj jednoduchý pôvod nebol príliš hrdý a vyriešil to tým, že si k svojmu menu neskôr pridal aristokratický znejúce De, či už z rozmaru, snobizmu alebo preto, lebo foe znamená v preklade Nepriateľ. Túto opravenú podobu mena možno nájsť rôzne napísanú (De Foe alebo Defoe), neskôr tvrdil, že je spriaznený so šľachtickým rodom De Beau Faux. Daniel Defoe ako puritán nemal nárok na vyššie vzdelanie, na to mali právo len príslušníci štátnej cirkvi. Musel sa uspokojiť so stredoškolským vzdelaním ale využil ho dobre, lebo sa naučil 5 jazykov a osvojil si vecný a praktický prístup k životu. Študoval na akadémií v Newington Green. V roku 1684 sa Defoe oženil s Máriu Tuffleyovou. Mali osem detí ale iba šesť prežilo. Za svoje satirické diela bol väznený. Vo väzení začal vydávať časopis The Review (1703). Za ironický pamflet navrhujúci riešenie konfliktu medzi štátnou, anglikánskou cirkvou a puritánmi bol odsúdený na pranier. Neskôr bol získaný do štátnej služby. Ako tajný agent pripravoval v roku 1707 zjednotenie parlamentov Anglicka a Škótska. Často precenil svoje obchodné vlohy, a ako podnikateľ mal neraz veľké problémy a musel skrývať pred veriteľmi. Kúpil dva veľkostatky a loď. Poznal kladné aj záporne stránky života a to mu pomohlo pri literárnej tvorbe. Daniel Defoe rád cestoval po celej Británii a Európe. [zdroj: wikipedia.org]