Jonathan Swift 5

Bol írsky spisovateľ, satirik, autor politických a náboženských esejí a pamfletov, a cirkevný hodnostár. Bol členom „Scribblers club“,(Klub perohryzov), ktorého členmi boli prominentní literáti. Písal poéziu, satiru, politické pamflety, je autorom známeho fantasy - románu „Gulliverove cesty“, ktorý vo svojej dobe bol skôr satirickým románom. [zdroj: wikipedia.org]